FBI Salt Lake Hate Crimes PSA - Dari Language

FBI Salt Lake Hate Crimes PSA - Dari Langauge


Video Transcript

من شوهینی سینها، مامور ویژه مسئول دفتر اف بی آی در سالت لیک سیتی هستم، که به ایالت های یوتا، آی داهو و مونتانا خدمت میکند.

اف بی آی همیشه روند های جهانی را زیر نظر دارد که میتواند در اینجا در داخل کشور، ما را تحت تاثیر قرار بدهد.

ما می دانیم که حوادث اخیر در داخل و خارج از کشور ما منجر به افزایش آزار و اذیت و ارعاب در برخی از نواحی شده است.

و به عبارت ساده، ما این را تحمل نخواهیم کرد.

وظیفهَ اف بی آی محفاظت مردم امریکا و حمایت از قانون اساسی است و این مسئولیت شامل محفاظت مردم در برابر نفرت و خشونت است.

اما ما این کار را فقط زمانی می توانیم انجام دهیم که در موردش بدانیم.

ما درک می کنیم که برخی از مردم ممکن است، بنا به هر دلیلی، از مراجعه به قانون هراس یا تردید داشته باشند، اما من می خواهم به شما اطمینان بدهم که اف بی آی اینجا است تا به همه افراد جامعه خدمت کند و همهْ ما را محفوظ نگه دارد.

اگر شما یا کسی که می شناسید تهدید به ارعاب و اذیت می شود، مهم است که ان را گزارش دهید.

ما همه شکایت ها را جدی می گیریم.

با ما به ۵۷۹-۱۴۰۰ (۸۰۱) یا به 1-800-CALL-FBI تماس بگیرید.

اگر مسله عاجل است یا در معرض خطر فوری هستید، با 9-1-1 به تماس شوید.

در تلاش برای ادامهْ گسترش و تقویت روابط خود با جوامع مختلف، ادارهْ اف بی آی در سالت لیک سیتی این پیام را به چندین زبان منتشر خواهد کرد.

فقط بدانید، ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم.

Video Download

Video Source