July 10, 2023

Poszukiwanie Informacji nt. Ofiar w Śledztwie dot. Nielegalnego Postępowania Seksualnego  

Biuro Terenowe Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Sacramento i Organ Śledczy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) dokładają wszelkich starań, aby zidentyfikować potencjalne ofiary Bradley’a Earla Reger, lat 67, z Susanville. Dnia 20-go lipca 2023 r. federalna wielka ława przysięgłych wydała oskarżenie z pięcioma zarzutami przeciwko Bradley’owi Reger, stawiając mu zarzuty brania udziału w nielegalnej działalności seksualnej za granicą, przewożenia nieletniego z zamiarem wzięcia udziału w karalnej działalności seksualnej, oraz przymuszania i podżegania.

Na podstawie dokumentów sądowych stwierdza się, że Reger wybierał chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Twierdzi się, że wiele z domniemanych ofiar brało udział w wycieczkach, obozach, lub uczęszczało do klinik, instytucji lub szkół o charakterze wyznaniowym.

Jeśli uważasz, że ty i/lub nieletni pod twoją opieką kiedykolwiek stałeś/staliście się ofiarą Regera czy to w Stanach Zjednoczonych, czy za granicą lub posiadasz informacje dotyczące przedmiotowego śledztwa, prosimy o wypełnienie tego krótkiego formularza. Poza tym, jeśli znasz kogoś, kto mógł być poszkodowany przez Bradley’a Reger, poproś tę osobę, by wypełniła niniejszy formularz.

FBI i HSI są prawnie zobowiązane do ustalania tożsamości ofiar przestępstw federalnych w sprawach, których prowadzi się dochodzenie. Ofiary mogą występować o pewne świadczenia, odszkodowanie i dochodzić swoich praw na mocy ustaw federalnych i/lub stanowych. Twoje odpowiedzi są dobrowolne, ale mogą być pomocne w śledztwie federalnym i w zaklasyfikowaniu cię jako potencjalną ofiarę. Zależnie od twoich odpowiedzi, FBI i/lub HSI może się do ciebie zwrócić z prośbą o dodatkowe informacje.