June 26, 2023

N ap chèche enfòmasyon nan men moun ki te envesti nan Royal Bengal Logistics, Inc.

Biwo FBI nan Miami ak Biwo Enspektè Jeneral nan Depatman Transpò Ameriken ap chèche enfòmasyon nan men nenpòt moun ki te envesti nan Royal Bengal Logistics, Inc. (ʺRoyal Bengalʺ).

Si w te envesti nan Royal Bengal, silvouplè ranpli kesyonè.

Questionnaire

Tips to Protect Yourself

The FBI requests victims report these types of fraudulent or suspicious activities to the FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) at www.ic3.gov.

Additional Resources